Beijing Yangming Innovation Technology Development Co. , Ltd.

北京阳明创新科技发展有限公司

北京阳明创新科技发展有限公司

Beijing Yangming Innovation Technology Development Co. , Ltd.

联系人:于先生
邮箱:320046567@qq.com


服务热线: 086-010-84406120                                                         传真号码:086-010-84406120                                                


邮编:100020
地址:北京市朝阳区左家庄中街豪成大厦